Hakemistoon

Filmihullu rusikoi Kajaanin elokuvavisiot

Peter von Bagh

Peter von Bagh epäilee, että helsinkiläiset yrittäjät Ilkka Y.L. Matila ja Marko Röhr ovat saaneet tunnetuilla nimillään kajaanilaiset vaikuttajat menettämään kaikki estonsa ja kaiken kriittisen arviokykynsä. Kuva: Teijo Määttänen

Pentti Kangas

Kajaanin uuden elokuvakeskuksen yrittäjäratkaisu saa kovaa kritiikkiä alan harrastajien arvostetuimmassa julkaisussa Filmihullussa. Lehden tuoreimman numeron pääkirjoituksessa vastaava toimittaja Peter von Bagh lataa täyslaidallisen kohti Kajaanin kaupungin kulttuuripolitiikkaa ja sitä tapahtumasarjaa, jonka seurauksena tulevaa elokuvakeskusta alkaa pyörittää Digital Cinema Matila & Röhr Oy. Taideteollisen korkeakoulun elokuvahistorian professorina työskentelevä von Bagh ihmettelee kirjoituksessaan, miksi paikallinen elokuvayrittäjä Tapio Nevalainenei ollut tasaveroisessa suhteessa muualta tulleisiin yrittäjiin. ”Miksi hänen (Nevalainen) maltillisia ja toteuttamiskelpoisia hahmotuksiaan ei ole kuunneltu, vaikka ne kaupungin näkökulmasta sekä taloudellisesti että asiallisesti (ja tietysti laadullisesti) olisivat varmasti edullisia ja järkeviä? Miksi jo muutaman vuoden on ollut ilmiselvää, että hänet on sivuutettu isoista mahdollisuuksista ja että häntä ollaan työntämässä kuolleeseen kulmaan?” von Bagh kysyy pääkirjoituksessaan. Kirjeen aikamuodot ja sanavalinnat ovat peräisin viime heinäkuulta, jolloin von Bagh lähetti viestinsä Kajaanin kaupunginjohtajalle Erkki Vähämaalle otsikolla ”Laatuelokuvan esittäminen Kainuussa”. Koska von Bagh ei saanut Vähämaalta vastausta, kirje on nyt Filmihullun pääkirjoituksessa.

”Häpeä jakautuu moniaalle”

Tohtori von Bagh myöntää kirjeensä alussa, että hän ei tunne kaikkia yksityiskohtia ja käänteitä. Hän pitää kuitenkin selvänä, että tapa jolla Kajaanissa on hoidettu ja ”edistetty” elokuvien esittämisolosuhteita, on syvästi hälyttävä. Von Baghin arvion mukaan helsinkiläiset yrittäjät (Matila ja Röhr) näyttävät saaneen tunnetuilla nimillään kajaanilaiset vaikuttajat menettämään kaikki estonsa ja kaiken kriittisen arviokykynsä. Von Bagh osoittaa päävastuun Kajaanin kaupungille , ”joka oli kehitellyt mokansa jo ennen nykyisen kaupunginjohtajan astumista virkaan”. ”Häpeä jakautuu moniaalle. SEOL, elokuvateatterien liitto, ei asettunut Nevalaisen tueksi ratkaisevissa käänteissä. Käsittämättömällä tavalla Nevalaiselta otettiin käsistä uusien suomalaisten elokuvien esittäminen, vaikkei luulisi valtion tukea saaneiden tuottajien voivan tällaisiin sumplimisiin osallistua”, von Bagh kirjoittaa.

Elokuvakerhossa omat tyyppinsä

Kajaanin elokuvakerhon piiristä von Bagh löytää erilaisia toimijoita: ”On aivan ilmeisesti ollut tyyppejä jotka saavat valita seuraavista nimikkeistä itselleen omimpansa: tylsimys, pelkuri, välistävetäjä, juudas.” Kainuun Sanomia von Bagh arvostelee siitä, että lehti ei tarpeeksi varjellut tulituksen kohteeksi joutunutta Nevalaista. ”Ettei vain lehdellä ole omia etuisuuksia tässä tapahtumasarjassa sen päälle että ainahan löytyy toimittajia jotka kulkevat minkä tahansa teknoharhan perässä sokeasti.” Von Baghin arvion mukaan pahat merkit viittaavat siihen, että samoja menettelytapoja joudutaan seuraamaan muissakin suomalaisissa kaupungeissa.

Peter von Bagh epäilee, että helsinkiläiset yrittäjät Ilkka Y.L. Matila ja Marko Röhr ovat saaneet tunnetuilla nimillään kajaanilaiset vaikuttajat menettämään kaikki estonsa ja kaiken kriittisen arviokykynsä.

Kajaanin elokuvakeskuksen vaiheet

Joulukuu 2001 Kajaaniin suunnitellun uuden elokuvateatterin toiminnasta kiinnostui määräaikaan mennessä kaksi yrittäjää. Tarjouksensa jättivät Kino Sisun Tapio Nevalainen Kajaanista sekä Matila & Röhr Productions Oy Helsingistä. Tarjouspyyntöön ei vastannut Finnkino Oy. Joulukuun 17. päivä 2001 kaupunginhallitus päätti tarjouskierroksen perusteella yksimielisesti, että kaupunki aloittaa neuvottelut elokuvakeskuksen yritystoiminnan harjoittamisesta tuottaja Ilkka Y.L. Matilan ja Marko Röhrin yhtiön kanssa. Matila ja Röhr perustivat Kajaaniin yrityksen nimeltä Digital Cinema Matila & Röhr Oy. Lokakuu 2002 Oulun hallinto-oikeus kumosi Kajaanin IT-talon asemakaavasta tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan kaavan mukaiset ratkaisut toteutuessaan eivät vaikeuta vastaisia liikennejärjestelyjä kaavamuutosalueella ja sen lähiympäristössä. Kauppakatu 38:n tontin suunnitelmat koskivat IT-taloa ja elokuvateatteria. Huhtikuu 2003 Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi yksityisen kajaanilaisen valituksen asemakaavan muutoksesta, joka mahdollistaa elokuvakeskuksen ja IT-talon rakentamisen, valituksen asemakaavan muutoksesta, joka mahdollistaa elokuvakeskuksen ja IT-talon rakentamisen. Kesäkuu 2003 IT-talon ja elokuvakeskuksen tonttia koskeva kauppakirja allekirjoitettiin, ja Kainuun Sanomat Oy:n omistuksessa ollut tontti siirtyi Kajaanin kaupungin omistukseen. Kesäkuu 2003 Kajaanin kaupungin ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan IT-talolle ja elokuvakeskukselle Pohjolankatu 35:n ja Kauppakatu 38 tonteille. Elokuu 2003 Elokuvakeskuksen rakennustyöt alkoivat. Avajaisnäytännöt ovat suunnitelmien mukaan ensi elokuun viimeisessä viikonvaihteessa.

Kaupunki valitsi elokuvakeskuksen yrittäjät tarjouskierroksessa

Tapio Nevalainen aikoo vetäytyä Kajaanin elokuvakerhon hallituksesta

Kajaanin kaupunki valitsi Marko Röhrinja Ilkka Y.L. Matilan uuden elokuvakeskuksen yrittäjiksi kaksi vuotta sitten joulukuussa tarjouskierroksen perusteella. Tuottajat perustivat Kajaaniin Digital Cinema Matila & Röhr Oy:n, joka on vastannut viime kuukaudet myös Kino Kalevalan elokuvatoiminnasta pääkirjaston yläkerrassa. Samoissa tiloissa toimii myös Kajaanin elokuvakerho.

Kajaanin kaupungin tarjouspyyntöön elokuvakeskuksesta vastasi Matilan ja Röhrin lisäksi myös kajaanilainen alan yrittäjä Tapio Nevalainenyhtiönsä Nevskino Oy:n nimissä. Nevalainen pyöritti elokuvatoimintaa Kino Sisu -teatterissa Kansanpirtillä.

Jääminen toiseksi tarjouskilvassa oli takaisku Nevalaisen yhtiölle. Nevalainen anoi viime kesäkuussa 40 000 euron toimintatukea kaupungilta viime vuodeks elokuvateatterin ylläpitämiseen. Hän perusteli anomustaan yhdenvertaisuusperiaatteella, koska kaupunginvaltuusto oli päättänyt avustaa Digital Cinema Oy:n yrittäjiä kolmen vuoden ajan maksamalla heille toimintatukea noin 34 000 euroa vuodessa.

Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa esitti elokuussa 10 000 euron suuruista avustusta Nevskino Oy:lle, mutta esitys vedettiin pois kaupunginhallituksesta.

Nevskino Oy:n toiminnalle oli tullut seinä vastaan ja näytännöt Kino Sisussa Kansanpirtillä loppuivat. Kiinteistöyhtiö sanoi vuokrasopimuksen irti vuokrarästien takia. Elokuvayhtiö hakeutui konkurssiin viime syyskuussa.

Nevalainen summasi toiminnan edellytykset

Tapio Nevalainen on ollut elokuvapäätöksistä hiljaa viime kesästä lähtien. Nyt hän valottaa niitä taustoja, joihin hän oman hakemuksensa perusti.

Joulukuun 2001 tarjouskilpaan Nevalainen oli laskenut, millä edellytyksillä terve elokuvatoiminta olisi -Kajaanissa mahdollista.

Nevalainen oletti, että jos kaupunkilaisten käynnit lisääntyvät silloisesta 0,6 kertaa asukasta kohti vuodessa maan keskiarvoon 1,3 elokuvissakäyntiä asukasta kohti vuodessa, niin kaupungin toimintatuen määrä olisi pitänyt olla toiminnan osalta noin 66 000 euroa vuodessa ja investoinnin osalta saman verran.

"Laskemani summat pitänevät paikkansa edelleen. Ei tässä katsojarintamalla ole ehtinyt suuria tapahtua”, Nevalainen nyt arvioi.

Tarjouskilvan voittaneessa Matilan ja Röhrin tarjouksessa yrittäjät katsoivat tarvitsevansa kaupungin toimintatukea 25 000-34 000 euroa vuodessa toiminnan kolmena ensimmäisenä vuotena. T

apio Nevalainen sanoo huomanneensa, että kaupunginjohtaja Vähämaa esitti elokuussa 10 000 euron suuruista avustusta Nevskino Oy:lle.

”Avustus ei olisi ollut riittävä ja ajankohtakin oli yhtiömme kannalta jo liian myöhäinen”; Nevalainen sanoo.

Nevalainen saanut tunnustusta

Nevalaisen elämäntyö on noteerattu korkealle valtakunnan kulttuuripiireissä. Sodankylän elokuvafestivaali ojensi vuonna 2002 Nevalaiselle Sodankylän elokuvapalkinnon, jonka sai ensimmäisen kerran elokuvateatterin hoitaja.

Viime marraskuussa Nevalainen sai Saarijärven elokuvaviikon Matti Pellonpää -palkinnon ansiokkaasta toiminnastaan elokuvaharrastuksen kehittäjänä.

Nevalainen on joutunut syksyn mittaan tarkistamaan suhdettaan elokuvaan.

Hän on ottanut etäisyyttä aiheeseen ja aikoo vetäytyä myös paikallisen elokuvakerhon hallituksesta. ”Henkilötasolla minulle ei jäänyt mikään hiertämään. Isommat voimat olivat liikkeellä”, Nevalainen arvioi.

”Elämää suurempi tunteenpurkaus”

Kaupunginjohtaja

Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa jakoi saamansa elokuvakirjeen tiedoksi kaupunginhallitukselle.Kuva: Juhani Karvonen

Kajaanin kaupunginjohtaja Erkki Vähämaasai viime heinäkuussa kirjeen, joka räväkän sisältönsä ja tyylillisen lennokkuutensa puolesta poikkesi kaupunginjohtajan ns. tavallisesta palautevirrasta. Kirje on nyt kaikkien ulkopuolistenkin luettavissa, sillä kirjoittaja, professori Peter von Bagh julkaisi viestinsä tuoreen Filmihullun pääkirjoituksessa.

Kaupunginjohtaja Vähämaa kertoo syyn, miksi hän ei lähettänyt von Baghille tämän odottamaa vastausta.

”Filmihullun pääkirjoituksesta poiketen saamani kirje päättyi sanoihin aiheetta enempään. Tulkitsin sanat niin, ettei tästä kannata lisää revitellä. Kirjeen yleinen luonne kuuluu sarjaan elämää suuremmat tunteenpurkaukset, joihin vastaaminen jo sinänsä on vaikeata ellei mahdotonta. Lisäksi kirjeen viittaama tapahtumasarja oli ajankohtainen ennen kuin astuin virkaani, ja siinäkin mielessä minun oli mahdoton vastata näihin kohtiin”, Vähämaa kertoo.

Kaupunginjohtaja jakoi kirjeen tiedoksi kaupunginhallitukselle. ”En käsittelyä varten, vaan siksi, että olin ns. tyrmistynyt vihjailuista vaikutusvaltaisista tahoista ja etiikan puutteesta.”

Vähämaa tähdentää, että elokuvakeskuksen tarjouskilpailu ja päätösprosessi ovat täysin läpinäkyviä. Hän oli tarkistanut von Baghin kirjeen inspiroimana kokouspäätökset ja marssijärjestykset.

”Elokuvateatterikeskuksen yritystoiminta -tarjoukset on valmistellut kaupunginlakimies ja ne olivat kaupunginhallituksessa 17.12.2001. Päätös on saanut lain voiman kuin myös 30.5.2002 hyväksytty elokuvateatteritoimintaa koskeva sopimus.”